Domača stran

JAVNI POTNIŠKI PROMET V LJUBLJANSKI URBANI REGIJI
IN SISTEM P+R

Na širšem območju Ljubljane se predvsem ob prometnih konicah pojavljajo vse večji zastoji na cestah. Večina voznikov je na poti v službo in le-ti praviloma parkirajo za več kot 8 ur. Del le teh nima zagotovljenega parkiranja na lokaciji delovnega mesta in niso pripravljeni plačevati tudi 10€/dan za parkiranje, zato iščejo zastonj parkiranje po stranskih ulicah. Teh možnosti pa je vedno manj in tudi tombola z nepravilnim parkiranjem se ne izteče več v korist voznikov.

Javni potniški promet (avtobus, vlak) je marsikomu slaba zamenjava zaradi daljšega časa potovanja in slabše frekvence vozil javnega prevoza predvsem izven območij glavnih koridorjev. Rešitev za del voznikov je kombinacija javnega in osebnega prevoza: parkiraj in se pelji - P+R. Pri tem se voznik s svojim avtomobilom od doma zapelje do parkirišča P+R. Od parkirišča pa je speljana vsaj ena proga javnega potniškega prometa do središča Ljubljane in to z visoko frekvenco voženj (na vsaj 5 minut).

V prihodnjih letih je predvidena izgradnja večjega števila parkirišč P+R v mestih in naseljih okoli Ljubljane in ob ac obroču. Za uporabnike bo postavljen informacijski sistem z vodenjem do lokacij P+R in obveščanjem o zasedenosti. Vsak P+R bo označen in opremljen, večji pa bodo nudili tudi dopolnilne servisne dejavnosti.